KALLELSE TILL ÅRSMÖTE i CK ÖRNEN MED FÖRELÄSNING

CK Örnens medlemmar inbjudes till årsmöte onsdag 15 mars 2023 kl18.00 på Bruksgården

Länk till Verksamhetsberättelse och bilaga längst ned på sidan

Tobias Nordin från MSA Sports Academy besöker oss igen för att denna gång berätta om styrketräningens hälsoeffekter, ge lite träningstips inför säsongen och informera om MSA’s nya verksamhet som fyllt 1 år.

Förslag eller motioner till Årsmötet lämnas till styrelsen senast 15 februari och önskar du ta del av underlaget inför årsmötet så finns det tillgängligt 1v före årsmötet, kontakta bara styrelsen.
Du når styrelsen på följande mejl; styrelsen@ckornen.se

Vi bjuder som vanligt på fika och du anmäler ditt deltagande till elin@ckornen.se senast 13/3

Välkommen!

Styrelsen

I samarbete med;

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik