CK Örnens Vision och Värdeord är centrala för vår verksamhet och du hittar dem här tillsammans med aktuell styrelse. Styrelse Vision och Värdeord

Klubben bildades hösten 1948 av 19 st cykelintresserade och den 16 december samma år hölls det första mötet och en styrelse valdes. Tore Helsing blev klubbens första ordförande. Vid årsmötet 25/11 1949 var man 37 medlemmar.

Klubbens första tävling var 11 maj 1949 och ”gällde stadens springpojkar vilka fingo åka en bana runt åt Haga vilket blev mycket uppskattat”. Den första klubbdräkten var grå med mellanblå bård.

I slutet av 1990-talet lades klubben i malpåse under ett antal år tills klubben återupplivades 2009.

Idag bedrivs verksamhet inom landsvägscykling, MTB och Downhill och under Aktiviteter finns alla träningar att hitta.

Klubben arrangerar ett motionslopp på Landsväg Örntrampet och en större tävling för MTB, Tolvtjärnsloppet, som vi hoppas ska växa ännu mer.

Våren 2016 tog CK Örnen även över arrendet på stadens Downhillpark där man kan åka torsdagskvällar enligt vårt aktivitetskalender.

Sommaren 2019 påbörjades byggandet av Örnen MTB Arena ovanför Järved i anslutning till Skyttis. Nästan 9 miljoner har investerats av Allmänna Arvsfonden, Örnsköldsviks Kommun och sponsorer till CK Örnen samt 2600 frivilliga arbetstimmar av CK Örnens medlemmar. Anläggningen är öppen för alla och det är gratis att cykla. Officiell invigning av Örnen MTB Arena sker 22 maj 2021. 

Klubben har sedan 2016 växt från knappt 100 till nästan 400 medlemmar 2020.

 

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik