SV: Lätt led på elljusspår. Några branta backar uppför och nedför utan tekniska inslag.

ENG: Easy ride on exercise tracks. Some steep slopes up and down without technical elements.

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik