SV: Byggd flowled första och sista delen av leden. Där emellan naturstig på mestadels lättcyklade stigar. Det finns ett stenigt parti i mitten som ger leden röd klassning. BRANTEN är en 130 meter brant genväg på med stenar och rötter. SMAJLET är en 310 meter lång genväg på naturstig. HÄLLARNA är en naturstig på klippor, stenar och rötter med ett litet drop.

ENG: Built flow trail first and last part of the trail. In between, nature trails on mostly easy-to-cycle trails. There is a rocky section in the middle that gives the trail a red rating. BRANTEN is a 130 meter steep shortcut on with rocks and roots. SMAJLET is a 310 meter long shortcut on a nature trail. HÄLLARNA is a nature trail on rocks, stones and roots with a small drop.

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik