SV: Byggd flowled i start och på slutet. Där emellan är leden mycket tekniskt och fysiskt krävande byggd led på klippor samt stenkista.

ENG: Built flow route at start and end. In between, the trail is very technical and physically demanding built trails on rocks and stone pitching

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik