SV: Byggd flowled. Enkel på breda leder med doseringar och hopp. Från toppen smalnar det en bit och blir lite svårare och övergår till en klippled som sen avslutas med grusvelodromer genom skogen.

ENG: Built flowtrail. Easy on wide trails with burms and rollers. From the top it narrows a bit and become a little more difficult and turns into a rocky trail which then ends with gravel velodromes through the forest

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik