SV: Naturstig och byggd flowled. Mycket teknisk och fysisk krävade på stenar, rötter, hällar och spänger med branter och dropp. Här måste du vara erfaren. SKREVAN är en naturstig och kortare genväg på hällar på VARGEN för att undvika det svåraste partiet. JÄRVEN och BJÖRNEN är kortare naturstigar på cirka 400 meter vardera som genvägar på VARGEN. Tekniskt på stenar, rötter, hällar och spänger.

ENG: Nature trail and built flow trails. Very technically and physically required on rocks, roots, slabs and ridges with slopes and drips. Here you have to be experienced. SKREVAN is a nature trail and shorter shortcut on slabs on VARGEN to avoid the most difficult part. JÄRVEN and BJÖRNEN are shorter nature trails of about 400 meters each as shortcuts on VARGEN. Technically on rocks, roots, slabs and ridges.

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik