Om klubben

CK Örnen bildades hösten 1948 av 19 st cykelintresserade och den 16 december samma år hölls det första mötet och en styrelse valdes. Tore Helsing blev klubbens första ordförande. Vid årsmötet 25/11 1949 var man 37 medlemmar.

Klubbens första tävling var 11 maj 1949 och ”gällde stadens springpojkar vilka fingo åka en bana runt åt Haga vilket blev mycket uppskattat”. Den första klubbdräkten var grå med mellanblå bård.

I slutet av 1990-talet lades klubben i malpåse under ett antal år tills klubben återupplivades 2009. Nu bedrivs verksamhet inom både landsvägscykling och MTB. På landsvägssidan har vi träningar varje torsdag samt ett motionslopp, Själevadsfjärden runt. På MTB-sidan har vi träningar varje tisdag, ett antal mindre XCO-tävlingar och en större tävling, Tolvtjärnsloppet, som vi hoppas ska växa ännu mer.

Våren 2016 tog CK Örnen även över arrendet på stadens Downhillpark där man kan åka torsdagskvällar enligt vårt aktivitetskalender.

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik