SV: Naturstig. Anslutning från ÖRNEN MTB ARENA till Skyttis idrottsarena. Vissa steniga partier men annars lättcyklat.

ENG: Nature trail. Connection from ÖRNEN MTB ARENA to Skytti’s sports arena. Some rocky sections but otherwise easy to cycle.

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik