SV: Byggd flowled. Enkel på breda leder med doseringar och hopp. Från toppen smalnar det en bit och blir lite svårare och övergår till en klippled som sen avslutas med grusvelodromer genom skogen.

ENG: Built flowtrail. Easy on wide joints with burms and rollers. From the top narrows it a bit and gets a little harder and turns into a clifftrail that then ends with gravel velodromes through the forest

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik