SV: Naturstig och byggd flowled. Tekniskt på stenar, rötter, hällar och spänger. JÄRVEN är en naturstig på 410 meter. Kort genväg på BJÄRVEN. Tekniskt på stenar, rötter, hällar och spänger. BJÖRNEN är en naturstig på 400 meter. Kort genväg på BJÄRVEN. Tekniskt på stenar, rötter, hällar och spänger.

ENG: Nature trail and built flow trail. Technically on rocks, roots, slabs and ridges. JÄRVEN is a nature trail of 410 meters. Short shortcut on BJÄRVEN. Technically on rocks, roots, slabs and ridges. BJÖRNEN is a nature trail of 400 meters. Short shortcut on BJÄRVEN. Technically on rocks, roots, slabs and ridges.

Cykelklubben för alla cyklister i Örnsköldsvik